کارگاه تجهیزات دندانپزشکی – نیمه دوم بهمن – تهران

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۹۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه طراحی، ساخت و تعمیر تجهیزات دندانپزشکی + آشنایی با مواد مصرفی دندانپزشکی

مدرس : علی بهشتی صفت